Na Venkově, z.s.

 


je dobrovolnou, nezávislou a neziskovou organizací zabývající se především naplněním volného času dětí, mládeže a jejich rodičů. Dále pak získáváním, zpracováním a šířením informací.

Poslání a činnost spolku


Cílem činnosti spolku je nabízet informace. Výchovné a vzdělávací aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech zejména v rámci regionu. Vyplnění volného času dětí, mládeže a jejich rodičů, umožnění pobytu v kolektivu a společenského vyžití.

Posláním spolku je dále:

  • obecně prospěšná činnost v oblasti ochrany životního prostředí
  • spolupráce dle zákona s ostatními organizacemi s obdobnými cíly a jinými spolky
  • seznámení lidí s problematikou soužití člověka s přírodou
  • seznámení dětí a mládeže s chovem zvířat (zejména drobného domácího a hospodářského zvířectva)
  • vznik zájmových činností pro děti a mladistvé (péče o domácí a hospodářská zvířata)
  • snaha o zachování původních druhů domácích zvířat
  • obnova zašlých tradic v regionu
  • informovat veřejnost o činnostech a aktivitách sdružení, prezenční akce
  • organizace táborů

Struktura spolku


orgánem spolku je: členská schůze

  • Petra Pišová - předseda

Spoolupráce a sponzořiObec Skuhrov nad Bělou

Město Rychnov nad Kněžnou

 

 

Nabízíme


JEDNODENNÍ AKCE
- pro školky, školy a jiné organizace s doprovodným programem (dle předchozí tel.domluvy)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (probíhají ve školním roce přes DDM v Rychnově nad Kněžnou)
„Cesta do sedla“
„Jezdectví“

POBYTOVÉ TÁBORY (probíhají v období prázdnin)
„Zvířátka na venkově"
- jízda na koni, péče o zvířata, hry v přírodě

AKCE PRO VEŘEJNOST
Hubertova jízda
Dětské dny
Drakiáda
Vánoce se zvířátky